Apollo Gym

Sport & Friends

Betaalbare abonnementen voor iedereen. Nu met 1 maand gratis sporten.

Dagelijks live groepslessen met ervaren instructeurs.

8 maanden gratis sporten dankzij de meedoenregeling van de gemeente Nijmegen.

Ontvang daarnaast veel korting bij onze partnerwinkels.

LID WORDEN

Algemene Voorwaarden

Apollo Gym Contractovereenkomsten en voorwaarden

Algemene Voorwaarden Apollo Gym – Sport & Friends geldig vanaf 1 januari 2023.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Apollo Gym vindt het belangrijk om duidelijk en transparant te zijn naar onze leden. Dit draagt bij aan een prettige sfeer in onze sportschool. Door lid te worden van Apollo Gym ga jij akkoord met onze Algemene Voorwaarden en Huisregels. 

1.1 Actie: aanbiedingen die Apollo Gym aan nieuwe leden aanbiedt. Contractduur en prijs kunnen afwijken van de standaard aanbiedingen van Apollo Gym.
1.2 Stornokosten: een bedrag dat wordt verrekend bij een niet tijdige betaling.
1.3 Afwezigheid: wanneer je niet kan komen sporten om welke reden dan ook.
1.4 Contributie/lidmaatschapskosten: het bedrag van het lidmaatschap dat je per maand moet betalen als je je hebt ingeschreven voor 1 januari 2023.
1.5 Lid: iedereen vanaf 18 jaar kan voor zichzelf een lid worden bij ons. Vanaf 12 jaar t/m 17 jaar onder toezicht van een geldige voogd ouder dan 18 jaar.
1.6 Financieel verantwoordelijke: degene die financieel verantwoordelijk is voor de lidmaatschapskosten.
1.7 Gezinsleden: leden die familie van elkaar zijn en bij elkaar op één adres wonen.
1.8 Upgrade: Een omzetting van een lidmaatschap waarbij de waarde en de contractsduur van het lidmaatschap wordt vergroot.
1.9 Activatiekosten: kosten voor de activatie bij een inschrijving.
1.10 Lidmaatschap: de overeenkomst die wordt aangegaan tussen jou Apollo Gym door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je lidmaatschap.
1.11 Lockers: kluisje waar je jouw eigendommen kan opbergen.
1.12 Opzegtermijn: één volledige incassoperiode welke Apollo Gym van jou incasseert wanneer je jouw lidmaatschap hebt opgezegd.
1.13 Hoofdbetaler: Het lid die verantwoordelijk is voor de betaling bij een Samen lidmaatschap of Gezins lidmaatschap. De contributie wordt afgeschreven van het rekeningnummer van de hoofdbetaler.
1.14 Incassoperiode: Een periode van een volledige kalendermaand voor als je je hebt ingeschreven vanaf 1 januari 2023.
1.15 Persoonlijke begeleiding: Begeleiding van de Gym Medewerkers zoals opstart adviezen, uitleg over de apparaten en tips over fitness, dit is geen Personal Training uur.

ARTIKEL 2: AANMELDING

2.1 Je kan lid worden van Apollo Gym als je je inschrijft via het inschrijfformulier in de vestiging, op de Apollo Gym website of via de Apollo Gym app.
2.2 Inschrijving via een Sportfonds kan via de receptie in een van de Apollo Gym vestigingen. 2.3 Na aanmelding kan je direct komen sporten bij Apollo Gym!

ARTIKEL 3: TOEGANG EN PERSOONSGEGEVENS
3.1 Wanneer je je hebt ingeschreven, worden jouw persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie.
3.2 Door je in te schrijven bij Apollo Gym en de eerste betaling te voldoen, geef je Apollo Gym de machtiging om de contributie door middel van automatische incasso te incasseren.
3.3 Jouw toegang tot Apollo Gym wordt gecontroleerd door middel van het scannen van de tags / pasje bij de receptie.
3.4 Bij een Samen Fit lidmaatschap mag je altijd tegelijkertijd komen sporten!
3.5 Jouw persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan voor het toekennen van de toegang tot Apollo Gym.
3.6 Jouw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
3.7 Apollo Gym heeft toestemming jouw persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie.
3.8 Wanneer je incheckt om te sporten wordt er voor controle een foto van jou afgebeeld op het kassascherm. Apollo Gym kan niet voorkomen dan deze foto, bedoeld voor de Gym Medewerker, zichtbaar is voor andere leden.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING
4.1 Jouw lidmaatschap gaat officieel in vanaf het moment van inschrijving voor een onbepaalde- of bepaalde tijd (afhankelijk van jouw gekozen lidmaatschap), met een minimum van twee volledige incassoperiodes.
4.2 Wanneer je hebt gekozen voor een doorlopende lidmaatschappen zoals maand-, kwartaal- of jaarabonnementen, met uitzondering van het Flex-abonnement worden deze automatisch verlengd voor onbepaalde tijd nadat je contract is afgelopen. Hierbij zullen de lidmaatschapskosten worden aangepast naar de huidige kosten van het lidmaatschap. Je lidmaatschap is hierna maandelijks opzegbaar en heb je een opzegtermijn van één volledige incassoperiode, deze gaat in na uitschrijving.
4.3 Wanneer je hebt gekozen voor een Flex lidmaatschap heb je een opzegtermijn van één volledige incassoperiode, deze gaat in na uitschrijving.
4.4 Wanneer je jonger dan 18 jaar bent heb je toestemming nodig van een ouder/verzorger om te kunnen inschrijven bij Apollo Gym. Dit kan door middel van het toestemmingsformulier in het inschrijfformulier in de vestiging zelf.
4.5 Wanneer je gebruik maakt van een Samen Fit lidmaatschap moet je beiden kunnen aantonen dat je woonachtig bent op hetzelfde adres.
4.6 De betaling voor je lidmaatschap vindt maandelijks plaats wanneer je je hebt ingeschreven voor of vanaf 1 januari 2023.
4.7 Wanneer je gebruik maakt van een SamenFit lidmaatschap en het ons niet lukt om het lidmaatschapsgeld te incasseren van de hoofdbetaler, wordt het lidmaatschapsgeld geïncasseerd van één van de rekeningnummers van één van de andere (gezin)leden die gekoppeld zijn aan de hoofdbetaler van het Gezinspas- of het SamenFit lidmaatschap.
4.8 Je hoort ervoor te zorgen dat wij probleemloos de contributie kunnen incasseren. Wanneer dit niet lukt zijn wij genoodzaakt €10,00 stornokosten in rekening te brengen per mislukte incasso.
4.9 Wanneer je jouw lidmaatschapsgeld niet op tijd hebt betaald, ben je automatisch in gebreke. Wij bepalen per incident bij welke termijn wordt overgegaan tot ontbinding.
4.10 Bij een achterstand van betaling bij een één, twee of drie jarig lidmaatschap is 100% van het volledig resterende bedrag als totale vordering ineens opeisbaar. De daarna ontstane buitengerechtelijke incassokosten komen voor jouw rekening en bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,00.
4.11 Wanneer je jouw contributie niet op tijd hebt betaald, is toegang tot Apollo Gym niet mogelijk.
4.12 Je kan een Gezinspas niet verlengen of upgraden. De voorwaarden voor een Gezinspas gelden enkel voor huidige leden met een Gezinspas. Wanneer jouw overeenkomst van een gezinspas is afgelopen zal deze worden omgezet in een Samen lidmaatschap. De artikelen met betrekking tot een Samen lidmaatschap zijn vanaf de omzetting op het lidmaatschap van toepassing.

ARTIKEL 5: TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES, ALG. VOORWAARDEN
5.1 Wij behouden ons het recht om onze algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen of aan te vullen.
5.2 Wij behouden ons het recht om onze prijzen en tarieven van lidmaatschappen en aanvullingen te indexeren en/of te wijzigen.
5.3 Prijsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
5.4 Wij mogen onze tarieven een keer per jaar verhogen. Als wij hiervan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van het lidmaatschap plaatsvindt.
5.5 Voor acties en/of speciale aanbiedingen kan je de voorwaarden na vragen in de Apollo Gym vestigingen of via onze klantenservice.
5.6 Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend.
5.7 De actieperiodes worden altijd voorafgaand aan het lidmaatschap toegepast tenzij wij anders aangeven. Actieperiodes vallen buiten de contractsduur.
5.8 Acties die plaatsvinden bij een nieuwe vestiging, zijn alleen geldig als je je inschrijft bij deze nieuwe vestiging.
5.9 Je kan in geen enkel geval aanspraak maken op restitutie van de contributie of andere bedragen.
5.10 Wanneer je afwezig bent door welke oorzaak dan ook, onthef je niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en geeft het niet het recht op enige vermindering daarvan.

ARTIKEL 6: OMZETTING/OPZEGGING
6.1 Wanneer je een omzetting wilt doen, is dit alleen mogelijk op het moment dat jouw één, twee of drie jarig lidmaatschap afloopt tenzij je jouw lidmaatschap wilt upgraden.
6.2 Bij een upgrade en/of omzetting van jouw lidmaatschap gaat de startdatum per direct in. Vanaf dat moment start je nieuwe lidmaatschapstermijn.
6.3 Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, kun je dit doen via het opzegformulier van Apollo Gym in onze vestiging te krijgen of per e-mail receptie@apollogym.nl. Een mondelinge opzegging wordt niet op prijs gesteld en zal niet worden geaccepteerd. Na bevestiging van onze e-mail zal je opzegging worden verwerkt.
6.4 Tussentijdse opzegging/bevriezen van een lidmaatschap is alleen mogelijk als:

  • Je een ander woonadres krijgt verder is dan 30 kilometer (uitgaand van de kortste route) dan een van de Apollo Gym vestigingen. Dit wordt alleen aangenomen als je een officieel document inschrijving gemeente van de nieuwe woonplaats hebt als bewijs. Als dit document door ons is goedgekeurd dien je je lidmaatschap af te kopen. Bij een één, twee of drie-jarig lidmaatschap wordt dan je verschuldige contributie herberekend naar een Flexibel lidmaatschap.
  • Wanneer je geen gebruik meer kan maken van jouw lidmaatschap door een blessure of ziekte. Het lidmaatschap kan dan voor een maximum van 3 volledige incassoperiodes worden stopgezet, je lidmaatschap staat dan stil. Wanneer je je lidmaatschap 3 volledige incassoperiodes stop zet loopt deze dus ook 3 volledige incassoperiodes langer door. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijs.
  • Waneer de overheid besluit dat er een verplichte sluitingsperiode plaatsvindt. Waneer dit het geval is geven wij de optie om jouw lidmaatschap tijdelijk te bevriezen gedurende de maatregel van kracht is. Zodra deze verplichte sluitingsperiode is opgeheven zal jouw lidmaatschap weer automatisch doorlopen. Jouw contractperiode wordt hiermee aansluitend verlengd.

6.5 Wanneer jij de hoofdbetaler bent van jouw Gezinspas- of het Samen lidmaatschap en jij jezelf uitschrijft, wordt het lidmaatschap automatisch overgedragen naar één van de andere gekoppelde (gezins-)leden.
6.6 Wanneer je een lidmaatschap bent aangegaan via het online inschrijfformulier van de Apollo Gym website beschik je over een herroepingstermijn van 14 dagen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag dat je jouw lidmaatschap hebt afgesloten.
6.7 Wanneer je besluit je lidmaatschap te herroepen kan dit door het herroepingsformulier in onze vestiging in te vullen.
6.8 Wanneer je jouw lidmaatschap wilt herroepen en je hier gedurende deze 14 dagen geen gebruik van maakt, dan is deze herroeping kosteloos. Als je het lidmaatschap wel gebruikt hebt in deze periode, dan kan Apollo Gym naar rato (vanaf de activering van je lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief de eventuele activatiekosten) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.
6.9 Wanneer je een uitschrijving per fax, online chat, social media, telefonische of mondeling verstuurd wordt deze niet in behandeling genomen.
6.10 Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, onze huisregels of ongepast gedrag vertoont op aangeven van de Gym Medewerkers of Gym Manager mogen wij je de toegang tot Apollo Gym ontzeggen en jouw lidmaatschap per direct beëindigen. De boordeling van dit gedrag is alleen voorbehouden aan Apollo Gym. Wanneer je je opnieuw inschrijft bij Apollo Gym geeft dit een gegronde reden om je nieuwe lidmaatschap opnieuw te beëindigen.
6.11 Wanneer je nog openstaande bedragen heb staan moeten deze eerst worden voldaan voordat je jouw lidmaatschap kan beëindigen.
6.12 Eventuele tegoeden kunnen niet meer gebruikt worden na het beëindigen van het lidmaatschap.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Gebruik maken van de faciliteiten van Apollo Gym is geheel op eigen risico.
7.2 Wanneer je hoofdbetaler bent van een Gezinspas of Samen lidmaatschap ben je ten allen tijde verantwoordelijk voor het lidmaatschap. Bij achterstallige betalingen worden alle gekoppelde (gezins-) leden aansprakelijk gesteld. Zie artikel 4.
7.3 Wij zijn niet aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel die je oploopt in onze gyms.
7.4 We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen. Wel biedt Apollo Gym gratis lockers aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zoveel mogelijk te beperken. De kosten van een Apollo Gym cijferslotje zijn eenmalig €10,00. Het gebruik van een eigen slotje is niet toegestaan.
7.5 Wij zijn gemachtigd om na sluiting overgebleven slotjes open te knippen zodat de volgende dag de kluisjes weer bruikbaar zijn.
7.6 Fitness kan risicos met zich meebrengen. Waneer je gebruik maakt van onze faciliteiten ben je zelf verantwoordelijk om te weten wat je aan kunt. Het gebruik van de faciliteiten is je eigen risico. Bij twijfel over je fysieke conditie raden we je aan deskundig advies te vragen aan een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van trainen is.
7.7 Wij bieden zelf personal training door onze eigen Gym Medewerkers in de vestiging aan. Je kunt zelf een Personal Trainer inplannen bij ons of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven op social media, de Apollo Gym app of via andere middelen in de gym. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de manier hoe je deze tips en adviezen toe past en de keuzes die je maakt.
7.8 Wij zijn niet aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van jouw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van Apollo Gym.
7.9 Jij bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan onze eigendommen, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld aan jou is te wijten.
7.10 Het is niet toegestaan om geluids- en/of beeldopnamen van personeel of leden zonder toestemming te maken en te publiceren.

ARTIKEL 8: KLACHTENBEHANDELING
8.1 Indien je klachten hebt, vinden we dat erg jammer, maar we horen die uiteraard graag. Je kunt dan altijd terecht bij onze klantenservice via de Apollo Gym website of melden bij onze receptie, of email receptie@apollogym.nl. Ons doel is om de tevredenheid van onze leden te verbeteren.
8.2 Wij vragen hierbij om jouw NAW-gegevens te vermelden en de omschrijving van de klacht. Wij zullen dan zorgen voor een goede afwikkeling van de klacht.

ARTIKEL 9: SLOT
9.1 Door inschrijving verklaar je de algemene voorwaarden en huisregels te kennen, te accepteren en hiernaar te handelen.
9.2 De algemene voorwaarden en de huisregels van Apollo Gym vind je op de website en je kunt ze bij de balie van Apollo Gym op vragen.

Algemene voorwaarden Apollo Gym Kvk nummer: 54699002 BTW nummer: NL002438019B78

Versie actief per 01-11-2023